Obecnie tylko niewielka część szpitali monitoruje wydatki na poszczególnych pacjentów. Każda stosuje własną metodologię liczenia. Dane o wydatkach na poszczególne procedury medyczne są potrzebne agencji, która od stycznia 2015 r. zajmie się wyceną świadczeń zdrowotnych. Aby pozyskać te informacje, agencja nawiąże odpłatną współpracę z placówkami medycznymi. Warunkiem podpisania umowy z AOTMiT jest jednak dobrowolne rozpoczęcie liczenia kosztów według jednolitej metodologii, która została określona w projekcie rozporządzenia.
Reklama
Zgodnie z nim szpitale będą musiały monitorować wydatki poniesione na procedury medyczne wykonane na rzecz konkretnego pacjenta, a także liczyć, ile kosztuje je gotowość na oddziałach czy zarządzanie placówką.
– W ochronie zdrowia są potrzebne właściwe kalkulacje kosztów, ponieważ brak takich informacji powoduje, że środki NFZ przeznaczone na świadczenia zdrowotne mogą być wydawane nieefektywnie – podkreśla Mariola Dwornikowska-Dąbrowska, zastępca dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, była wiceminister zdrowia.
Projekt wskazuje datę, po której przekazywanie danych do agencji przestanie być dobrowolne. Stanie się to 1 stycznia 2020 r. Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach