Chodzi o projektowane rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1253).
Przypomnijmy, projekt pojawił się w listopadzie 2021 r. i od razu wywołał kontrowersje. Dotyczyły one par. 1 pkt 1b nowelizacji, który oprócz m.in. kodu gminy, na której terenie udzielono świadczenia, informacji o alergiach czy grupie krwi pacjenta nakłada również obowiązek raportowania do SIM informacji o ciąży.