Osoby, które nie przyjęły preparatów przeciw COVID-19, statystycznie są bardziej narażone na zgon - nie tylko z powodu zakażenia koronawirusem. Z badania Państwowego Zakładu Higieny (PZH), z którego wnioskami zapoznał się DGP, wynika, że ryzyko zgonu na COVID-19 u osób niezaszczepionych było w 2021 r. 9 razy większe niż u zaszczepionych.

Co ciekawe, prawidłowość ta - chociaż nie z taką siłą - zachodzi także przy porównaniu obu grup z uwzględnieniem wszystkich przyczyn zgonu (w tym na COVID-19) i obejmuje wszystkie grupy wiekowe powyżej 10. roku życia.
To, że szczepienie zmniejsza ryzyko śmierci z powodu COVID-19, udowodniono wiele razy i to nie tylko w polskich badaniach. Nowością jest to, że naukowcy w analizie wykazują także pewien związek szczepień ze zgonami ogółem. Od stycznia do grudnia 2021 r. w analizowanej populacji zmarły 387 482 osoby niezaszczepione oraz 139 163 osoby zaszczepione.
Naukowcy podają kilka możliwych wyjaśnień dla tego fenomenu, bo wpływ na to ma nie tylko COVID-19 - w grę wchodzą przyczyny od socjologicznych po psychologiczne - chociaż analiza tego nie obejmowała. Wskazują więc, że jest możliwe, iż szczepień odmawiają osoby mniej dbające o zdrowie, niechętnie korzystające z usług medycznych i niemające zaufania do nauki. Wyniki te staną się teraz przedmiotem dalszych analiz.
Autorzy badania przestrzegają również, że nie można traktować uzyskanych przez nich wyników jako miary efektywności szczepionek. Jak piszą w raporcie: „wyniki te można traktować jako przybliżoną miarę korzyści zdrowotnej - mierzonej brakiem zgonu - jaką osiąga populacja osób zaszczepionych w porównaniu z osobami niezaszczepionymi”. Warto jednak zwrócić uwagę, że przejście COVID-19 może zwiększać ryzyko zgonu z powodu choroby współistniejącej.
Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe