Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji kolejne projekty rozporządzeń wykonawczych do nowelizacji z 22 lipca 2014 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2014 r. poz. 1138), czyli wprowadzającej pakiet onkologiczny.
Pierwsze dotyczy wskaźnika rozpoznawania nowotworów, który NFZ będzie ustalał indywidualnie dla każdego lekarza rodzinnego. Tylko osoby z odpowiednio wysoką trafnością diagnoz będą miały prawo wydawania pacjentom zielonej karty uprawniającej do szybszego leczenia.
Potwierdziły się też nasze informacje z sierpnia br., że lekarz, aby zachować taki przywilej, będzie musiał mieć co najmniej jeden potwierdzony przypadek rozpoznania raka po skierowaniu na szybką ścieżkę 15 pacjentów. Minimalny wskaźnik rozpoznania raka ma bowiem wynosić 1/15. Lekarza, który go nie osiągnie, czekają obowiązkowe szkolenia.
Celem wprowadzenia wskaźnika jest dyscyplinowanie lekarzy rodzinnych (aby nie rozdawali zbyt wielu kart pacjentom), jednocześnie muszą się wykazać wysoką skutecznością w diagnozowaniu.
– Mam wątpliwości, czy takie statystyczne podejście nie będzie działać demotywująco na lekarzy. W obawie przed sankcjami będą odsyłać pacjenta z podejrzeniem raka do specjalisty lub szpitala – uważa Jacek Gugulski, wiceprezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych. Dodaje, że być może wskaźnik powinien być wyższy.
Drugi projekt rozporządzenia przekazany do konsultacji dotyczy sposobu i trybu finansowane z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej. Od 1 stycznia wszystkie najdroższe procedury medyczne (tzw. wysokospecjalistyczne) będzie kontraktował, kontrolował i rozliczał NFZ. Z Ministerstwa Zdrowia do funduszu przejdą m.in. przeszczepy i niektóre świadczenia kardiochirurgiczne. Te procedury nadal jednak będą opłacane z budżetu resortu. Środki na ten cel (w 2015 r. będzie to ponad 360 mln zł) zostaną przekazane w formie dotacji z budżetu państwa do NFZ. Zgodnie z projektem placówki, które będą realizować takie procedury, będą miały nowe obowiązki sprawozdawcze. W sprawozdaniach za grudzień poprzedniego roku będą musiały wykazać informacje o liczbie osób o niepowtarzalnych numerach PESEL, którym udzieliły świadczeń w roku poprzednim. Oba rozporządzenia wejdą w życie 1 stycznia.
Etap legislacyjny
Projekty w konsultacjach społecznych