Kończą się konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przypomnijmy, jest to nowelizacja obejmująca 28 ustaw (o założeniach projektu na etapie wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pisaliśmy w tekście „Zmiany w rozliczaniu kontraktów dobre nie dla wszystkich”, DGP nr 253/2021).
Jedną z ważniejszych zmian, z punktu widzenia pacjentów, jest wprowadzenie obowiązku dla lekarzy prowadzących profilaktykę dzieci (również leczących komercyjnie) ustalenia terminów badań kwalifikacyjnych oraz wykonania poszczególnych szczepień, zgodnie z wytycznymi Programu Szczepień Ochronnych (obecnie muszą oni tylko poinformować o obowiązku poddania się szczepieniom). Co istotne, lekarze będą zobowiązani do tworzenia raportów zawierających listę dzieci, które nie zostały poddane badaniom kwalifikacyjnym bądź zostały zakwalifikowane do szczepienia, ale nie zostały zaszczepione (przypomnijmy, że odstęp pomiędzy kwalifikacją a szczepieniem może wynosić maksymalnie 24 godziny, przy czym badanie musi być w przypadku dzieci przeprowadzone przez lekarza, sam zastrzyk - najczęściej przez personel pielęgniarski), wraz z danymi dotyczącymi zarówno dziecka, jak i rodzica (patrz infografika). Dokumenty te będą przekazywane do powiatowych inspektorów sanitarnych. Nie wiadomo jeszcze, z jaką częstotliwością będą one tworzone - projekt w tym zakresie odsyła do przepisów wykonawczych, których treść nie jest na ten moment znana.