Koronawirus pokazał, jak istotne są wzajemne powiazania między przedsiębiorstwami, społecznościami, pracownikami i klientami. Podejmowanie przejrzystych działań na rzecz poprawy sytuacji społeczności stało się w tym czasie bardziej istotne także dla pracowników, konsumentów i inwestorów. Dlatego ostatnie dwa lata są czasem bezprecedensowych działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa. W ich tle jest oczywiście walka z pandemią i troska o zdrowie, a wszystko to w sytuacji utrudnionych dostaw ograniczających dostęp do wielu towarów, w tym leków.

Dostęp do leków

Reklama

Bezpieczeństwo lekowe jest – obok odpowiedzialnej produkcji, pozytywnego wpływu na gospodarkę i tworzenie przyjaznego miejsca pracy priorytetem – polskiej firmy farmaceutyczno-biotechnologicznej Adamed. Mowa o stałej dostępności do produktów farmaceutycznych, nawet przy ich zwiększonym zapotrzebowaniu. Dodatkowo firma przekazała szpitalom jako darowiznę leki stosowane u pacjentów z COVID-19. Trafiło tam również 1,2 mln sztuk środków ochrony indywidualnej dla pracowników ochrony zdrowia w całej Polsce.

Kluczowe w tych trudnych czasach jest zdrowie pracowników. W pionie produkcyjnym i badawczo-rozwojowym Adamed zaostrzył już i tak bardzo surowe wymogi higieniczne. Zadbano o wzmożoną dezynfekcję stanowisk pracy i przestrzeni wspólnych, jak również dokumentów. W obszarze produkcji ograniczona została możliwość kontaktu między współpracownikami, skracając czas pracy i zachowując odpowiednią przerwę pomiędzy zmianami. Ponadto zapewnione zostały bezpieczne dojazdy do pracy i powroty do domów. Pracownicy mają dostęp do testów PCR i antygenowych, a także bezpłatnej i anonimowej pomocy psychologicznej i treningów sportowych online. W czerwcu i lipcu 2021 r. Adamed zaoferował szczepienia przeciw SARS-CoV-2 pracownikom i ich rodzinom. Natomiast w październiku zorganizował dla chętnych pracowników w siedzibie firmy szczepienia na grypę. Wszędzie, gdzie to możliwe, wprowadzono pracę zdalną.

Reklama

Promocja zdrowia

Komunikacyjna dewiza organizacji, czyli „Adamed dla Rodziny”, w pełni oddaje cechy produktów i firmy. To rodzinna firma, która oferuje leki dla całych rodzin tworzone w organizacji troszczącej się o swoich współpracowników. W czasie pandemii firma postawiła na rozbudowę programów promocji zdrowia, za które została doceniona jeszcze przed jej wybuchem przez Ministerstwo Zdrowia, otrzymując w 2019 r. certyfikat „PracoDawca Zdrowia”. Mowa m.in. o programie „Zdrowie na 5”, który ma promować zdrowy styl życia, wzmacniać świadomość zdrowotną oraz zachęcać do korzystania z oferowanych przez Adamed badań oraz akcji profilaktyki zdrowotnej i monitoringu stanu zdrowia.

W 2020 r. doszedł panel edukacyjny do budowania świadomości o zdrowiu i program badań profilaktycznych oraz został zaimplementowany program o odporności psychicznej. W tym roku natomiast w ramach tego programu firma rozdystrybuowała vouchery do czterech paneli diagnostycznych (pokarmowy, oddechowy, ogólny i onkologiczny dla kobiet i mężczyzn). Prowadziła też edukację żywieniową oraz webinary o tematyce zdrowotnej podczas II edycji Festiwalu Nauki. W czasie pandemii pracownicy mogli też skorzystać z webinarów z ekspertami dotyczących chorób nowotworowych, a także uzyskać kody (w sumie 720) na bezpłatne badania markerów nowotworowych.

W trosce o zdrowie firma angażuje się też w kampanie dotyczące ważnych tematów z zakresu profilaktyki, dbania o zdrowie oraz funkcjonowania osób z różnymi schorzeniami i ich rodzin. Stara się za ich sprawą aktywizować osoby starsze, przełamywać bariery społeczne związane z leczeniem zaburzeń psychicznych i neurologicznych, zwiększać świadomość społeczną na temat przyczyn i skutków chorób układu oddechowego, czy zwiększać życiową aktywność społeczną oraz zawodową osób z chorobami układu krążenia. Wreszcie poprzez Fundację Adamed firma wspiera uzdolnioną młodzieży w rozwoju naukowym, a także popularyzuje nauki ścisłe i przyrodnicze.

Raport społeczny

Oferta firmy obejmuje 500 produktów. Trafiają one do pacjentów z 76 krajów na sześciu kontynentach. Produkcja i prace badawczo-rozwojowe Adamedu skupiają się jednak w Polsce. Jak wynika z najnowszego Raportu odpowiedzialności społecznej, w latach 2018–2020 firma odprowadziła prawie 402 mln zł podatków i składek do budżetu państwa i samorządów. W tym samym czasie wydała 411 mln zł na inwestycje i R&D (co roku ponad 10 proc. swoich przychodów), co wpływa także na rynek pracy.

Kwestie ekonomiczne firma łączy z troską o środowisko naturalne, czego przejawem jest choćby dążenie do gospodarki bezodpadowej czy zmniejszenie o 37 proc. zużycia energii cieplnej, elektrycznej o 7 proc., produkowanych ścieków o 30 proc. i emisji CO2 o 22 proc. w ciągu czterech lat.

Adamed jest firmą, która konsekwentnie od lat rozwija się w sposób zrównoważony. Odpowiedzialna produkcja leków, angażujące i przyjazne miejsce pracy, pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy oraz, co obecnie najważniejsze, zapewnianie bezpieczeństwa lekowego Polski – to fundamenty działalności firmy.

pao