Chodzi o projektowane rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin (tytuł również zmienił się po konsultacjach). Planowany pilotaż miałby się odbywać od 1 listopada 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. Ta pierwsza data również będzie musiała się zmienić, choć w opublikowanej właśnie nowej wersji projektu datowanej na 28 października nie została jeszcze skorygowana.
Nałóg czy problem?