Jak poinformował minister Adam Niedzielski, plany zniesienia stażu to odpowiedź na rekomendacje Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Skrócenie cyklu kształcenia lekarzy ma pomóc w rozwiązaniu kryzysu kadrowego w ochronie zdrowia. Resort zadeklarował, że zostanie podjęta inicjatywa legislacyjna, która pozwoli jak najszybciej wprowadzić w życie stosowne przepisy.
W środowisku lekarskim zawrzało, bo było to duże zaskoczenie. – Z nikim o tym nie rozmawiano, nie konsultowano. A jest to zmiana bardzo znacząca – mówi Łukasz Jankowski, prezes ORL w Warszawie.