Z kolei gdy zapytaliśmy ankietowanych, czy byliby gotowi płacić wyższe podatki, aby sfinansować cele protestu, „tak” powiedziało jedynie 38 proc. uczestników sondażu. Większość – 53 proc. – z nas jest przeciwna.
– Polacy od wielu lat chcą lepszej opieki zdrowotnej, ale nie są skłonni płacić na jej poprawę, bo uważają, że oddają na ten cel stosunkowo dużo. Wiele osób, widząc, ile wynoszą składki, oczekuje lepszej opieki. Podobne odpowiedzi byłyby w przypadku wojska, policji czy edukacji – zauważa dr Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.