Niedługo kończą się konsultacje projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów. Jego główny cel to przede wszystkim poprawa poziomu oferowanych świadczeń opłacanych przez NFZ. Zmiany czeka system raportowania zdarzeń niepożądanych (czyli np. błędów lekarskich). I tu pojawia się wiele wątpliwości.
Żeby się nie bali