Szczepionka przeciw grypie ma wejść w skład rezerw strategicznych - wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia przekazanego do konsultacji publicznych.

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii. Projekt skierowano do konsultacji publicznych.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu, jego celem jest poszerzenie katalogu szczepionek, które wchodzą w skład rezerw na wypadek epidemii o preparat przeciw grypie sezonowej przeznaczonej na sezon 2021/2022.

"Jest oczywiste i pożądane, aby w mającym miejsce stanie epidemii SARS-CoV-2 szczepionka przeciw grypie weszła w skład rezerwy, a w związku z tym, aby do zasad dystrybucji tej szczepionki miały zastosowanie przepisy zmienianego rozporządzenia" - wyjaśnił projektodawca.

Podkreślił także, że dzięki temu zachowany będzie "jednolity i spójny schemat dystrybucji tych szczepionek".

Dystrybutorem centralnym, działającym na zlecenie właściwego ministra zdrowia i odpowiedzialnym za przechowywanie i dystrybucję, będzie Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Natomiast około 470 przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne będzie również uczestniczyć w dystrybucji. Jednak nie będą oni mogli "podzlecać przechowywania szczepionek innym przedsiębiorcom", a na transport preparatów przeciw grypie będą musiały otrzymać zgodę dystrybutora centralnego. Te ograniczenia są - jak zaznaczył projektodawca - uwarunkowane względami bezpieczeństwa i przejrzystości dystrybucji.