Minister zdrowia Adam Niedzielski spotkał się we wtorek po południu w siedzibie KK NSZZ Solidarność z ratownikami, lekarzami i pielęgniarkami. W ich imieniu głos na konferencji prasowej zabrała przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność Maria Ochman. Stwierdziła, że pracownicy medyczni liczą na uczciwą współpracę z Ministerstwem Zdrowia. Otrzymali też zapewnienie od szefa resortu w dwóch kwestiach.

"Uzyskaliśmy od pana ministra potwierdzenie w dwóch najistotniejszych obszarach. Po pierwsze, że nikt żadnych dodatków nie traci i środki finansowe, które były przyznawane pracodawcom na wzrost tych dodatków, nadal będą przekazywane przez NFZ" - powiedziała.

Jak zaznaczyła dalej, minister zapewnił też, że podwyżki wynikające z przyjętej w maju nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w sektorze zdrowia również będą wypłacane od 1 lipca wszystkim pracownikom, którym przysługują. Przypomniała, że wokół tej sprawy pojawiły się pewne kontrowersje i prowadzona była dezinformacja, że świadczeniodawcy nie otrzymają pieniędzy na ten cel i będą musieli pokryć to z własnych środków.

Reklama

"My jako Solidarność jesteśmy ostatnim związkiem zawodowym, który chciałby, by szpitale kolejny raz zadłużały się i żebyśmy nie mieli możliwości tych podwyżek i uzyskiwali je kosztem pacjentów. Nie mieliśmy tego w zwyczaju. Nie będziemy traktowali pacjentów jak zakładników w swoich sporach z Ministerstwem Zdrowia. Jeżeli parlament uchwalił podwyżki, to chcemy by były wypłacone w lipcu i taką deklarację, potwierdzenie uzyskaliśmy" - powiedziała.

Reklama

Nowelizacja ustawy przyjęta przez Sejm 28 maja, gwarantuje od 1 lipca pensję minimalną dla lekarza lub lekarza dentysty z drugim stopniem specjalizacji lub z tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny na poziomie 6769 zł brutto(współczynnik 1,31). Lekarz z pierwszym stopniem specjalizacji otrzyma nie mniej niż 6201 zł (wskaźnik 1,20), a bez specjalizacji – 5477 zł (wskaźnik 1,06), podobnie jak pielęgniarka i położna, farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny z wykształceniem magisterskim ze specjalizacją.

Lekarz stażysta, jak również inny pracownik medyczny m.in. fizjoterapeuta, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny z wyższym wykształceniem, ale bez specjalizacji może liczyć na minimalną pensję w wysokości 4185 zł (współczynnik 0,81). Taką wysokość pensji zagwarantowano pielęgniarce lub położnej z licencjatem lub magistrem lub specjalizacją.

Z kolei pielęgniarki i położne bez tytułu specjalisty i wyższego wykształcenia, a także pracownicy wykonujących zawód medyczny wymagający średniego wykształcenia otrzymają 3772 zł minimalnego wynagrodzenia (współczynnik 0,73). Dla pracowników działalności podstawowej bez wyższego wykształcenia niewykonujących działalności medycznej, przewidziano 3049 zł (współczynnik 0,59).

Senat proponował m.in. jeszcze wyższe niż Sejm podwyższenie współczynników służących wyliczeniu wynagrodzeń. Sejmowa większość nie poparła zaproponowanych przez Senat zmian.

Skutki finansowe nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia w 2021 r. wyniosą łącznie ok. 4 mld zł.

Zgodnie z ustawą lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, będzie miał najniższe wynagrodzenie ustalone na poziomie 6769 zł (współczynnik 1,31). Z kolei lekarz z pierwszym stopniem specjalizacji zarabiać ma w podstawie wynagrodzenia nie mniej niż 6201 zł, przy wskaźniku 1,20. Lekarz albo lekarz dentysta bez specjalizacji otrzyma minimalne wynagrodzenie na poziomie 5478 zł (wskaźnik 1,06), a lekarz stażysta 4186 zł (wskaźnik 0,81).