Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie zaopiniowało projekt ustawy dotyczącej in vitro. Dziś kończą się konsultacje społeczne ministerialnego projektu o leczeniu niepłodności. Resort zwrócił się do 33 podmiotów z prośbą o jego zaopiniowanie.

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz powiedział, że ustawa nie chroni należycie zarodków. "Nie zawiera przepisów o liczbie tworzonych i implantowanych zarodków, zrównuje procedury przechowywania zarodków z tymi dotyczącymi komórek rozrodczych, pozwala na ich testowanie" - tłumaczy.

Prezes podkreślił, że Rada dostrzega potrzebę przygotowania regulacji prawnych wynikających z naszych zobowiązań i dostosowania do unijnych przepisów.