Komisja Europejska podpisała z dwoma producentami umowę ramową na zakup ponad 20 mln szybkich testów antygenowych, na podstawie której udostępnione zostaną one państwom Unii Europejskiej w formie darowizny. Mają zostać przekazane na podstawie dwóch umów, oddzielnie w odniesieniu do dostawy od danego producenta.
Jak wynika z projektów tych umów, obdarowane kraje będą musiały składać sprawozdania z faktycznego wykorzystania testów i raportować stopień ich wykorzystania do KE. Co istotne, należy je wykorzystać w terminie sześciu miesięcy.