Istotne zmiany w Ratunkowym Dostępie do Technik Lekowych (RDTL) wprowadziła ustawa z 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz.U. 2020 poz. 1875). Niestety, jak alarmują eksperci, regulacje, które w zamyśle miały ułatwiać korzystanie z najnowocześniejszych technologii leczniczych, w praktyce uniemożliwiły stosowanie tego mechanizmu.
Przypomnijmy, RDTL to system wydawania indywidualnych zgód na leczenie pacjentów, dla których wyczerpano wszystkie dostępne opcje terapeutyczne finansowane z pieniędzy publicznych. Leki w ramach RDTL są dostępne bezpłatnie dla pacjentów, a ich koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.