Parlament uchwalił tzw. pakiet ustaw kolejkowych, który ma wejść w życie od 2015 roku. Senat przyjął trzy ustawy składające się na pakiet nie zgłaszając do nich żadnych poprawek. Teraz ustawy czekają na podpis prezydenta.

Ustawy mają zmniejszyć kolejki do lekarzy specjalistów i usprawnić leczenie onkologiczne. Pacjenci, u których lekarz podejrzewa nowotwór albo go zdiagnozuje będą dostawać zieloną kartę leczenia onkologicznego. Na jej podstawie będą korzystać z szybkiej diagnostyki i wizyt u specjalistów bez skierowania.

Nowe przepisy znoszą limity na leczenie onkologiczne w tych ośrodkach, które zapewnią odpowiednią jakość i będą robić to w wyznaczonym terminie. Zwiększona zostanie również rola lekarza pierwszego kontaktu w zlecaniu badań i wykrywaniu nowotworów.

Senatorowie opozycji sprzeciwiali się tak szybkiemu przyjmowaniu ustaw, do których prawnicy mieli szereg uwag. Natomiast senatorowie PO mówili, że biuro legislacyjne proponowało głównie stylistyczne poprawki, które będzie można wprowadzić po implementacji prawa.

Samorządy: lekarski i pielęgniarski zgłaszały szereg uwag do projektów ustaw ale nie zostały one uwzględnione. Jednym z zarzutów było brak wskazania środków finansowych na wprowadzenie zmian. W związku z tym, pieniądze będą zabrane z innych świadczeń opieki zdrowotnej i to spowoduje tam kolejki - argumentują lekarze i pielęgniarki.