Pakiet tak zwanych ustaw kolejkowych w Senacie. Wczoraj odbyło się jego trzecie czytanie w Sejmie i jeszcze na tym posiedzeniu Parlamentu ma być uchwalony. Ustawy mają zmniejszyć kolejki do lekarzy specjalistów i usprawnić leczenie onkologiczne.

Pacjenci, u których lekarz podejrzewa nowotwór albo go zdiagnozuje, będą dostawać Kartę Leczenia Onkologicznego. Na jej podstawie będą korzystać z szybkiej diagnostyki i wizyt u specjalistów bez skierowania. Zwiększona będzie rola lekarza pierwszego kontaktu w zlecaniu badań i wykrywaniu nowotworów.

Jeszcze dziś Senatorowie PiS zgłosili sprzeciw, by tak ekspresowo przyjmować ustawy. Wicemarszałek Stanisław Karczewski apelował o rozwagę i odpowiedzialność senatorów podczas uchwalania nowych przepisów. Tłumaczył, że biuro prawne Senatu miało szereg uwag, ale nie ma czasu, by zredagować poprawki i je wprowadzić. Według niego, prawnicy mają problem w interpretacji zapisów bo użyto niepoprawnej polszczyzny.

Profesor Alicja Chybicka - senator PO mówiła, że poprawki nie wpłyną na zasadnicze kwestie a nowe przepisy są bardzo potrzebne chorym na raka. Według niej, biuro legislacyjne proponowało stylistyczne poprawki, ale te można będzie wprowadzić po implementacji prawa.

Samorządy: lekarski i pielęgniarski zgłaszały szereg uwag do projektów ustaw ale nie zostały one uwzględnione.