Rozporządzenie obowiązujące od 23 lutego zmieniające zasady kwarantanny wprowadziło dużo zamieszania i niespójności w przekazach medialnych i w social mediach. To nie prawda, że od teraz każde przekroczenie granicy, nie licząc wyjątków wskazanych w rozporządzeniu, wiąże się z koniecznością odbywania kwarantanny.

Przypomnijmy, że chodzi o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw w godzinach nocnych a zaczęło obowiązywać już następnego dnia.

Prawdopodobnie nieprecyzyjne przekazy medialne oraz posty publikowane w social mediach doprowadziły do utarcia się przekazu, że od teraz każde przekroczenie granicy (poza wyjątkami wskazanymi w rozporządzeniu) wiąże się z koniecznością odbywania kwarantanny. To nieprawda.

Przekraczanie granicy samochodem

Jeśli wracamy samochodem do Polski z kraju należącego do Unii Europejskiej nie zostaniemy skierowani na kwarantannę.

Straż Graniczna w przekazanym nam wyjaśnieniu wskazuje, że na granicach Polski będących granicami wewnętrznymi UE nie są prowadzone kontrole a co za tym idzie, nie jest prowadzona weryfikacja przez SG, kto po przekroczeniu granic wewnętrznych powinien odbyć obowiązkową kwarantannę.

Jeśli natomiast granicę wewnętrzną UE przekraczamy zbiorowym środkiem transportu (np. autokarem), powinniśmy sami zgłosić się do sanepidu w celu odbycia kwarantanny.

Inaczej sytuacja będzie wyglądać jeśli przekraczamy granicę będącą granicą zewnętrzną UE (Białoruś, Ukraina, Rosja). Forma transportu, którym się przemieszczamy (indywidualny czy zbiorowy) nie ma tutaj znaczenia, gdyż wszyscy (poza wyjątkami wskazanymi w rozporządzeniu) kierowani są na obowiązkową kwarantannę.

Warto pamiętać, że zwolnione z kwarantanny są osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.

Dokładne zasady dotyczące zwolnienia z kwarantanny po przekroczeniu granicy opisane zostały na oficjalnej stronie Straży Granicznej.

Komu przysługuje zwolnienie z kwarantanny?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z kwarantanny po przekroczeniu granicy zwolnieni są:

  • uczniowie pobierający naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym;
  • dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym i ich opiekunowie,
  • studenci,
  • uczestnicy studiów podyplomowych,
  • doktoranci oraz osoby prowadzące działalność naukową,
  • osoby z zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.