Uniwersytet Rzeszowski może kształcić przyszłych lekarzy. Państwowa Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną opinię w tej sprawie - potwierdził w rozmowie z
Polskim Radiem Rzeszów rektor Uniwersytetu prof. Aleksander Bobko.

Bobko dodał, że choć proces zdobywania zezwolenia jeszcze się nie zakończył, opinia PKA jest ważnym krokiem w tym kierunku. Komisja potwierdziła bowiem spełnienie przez uczelnię wymogów formalnych, aby kształcić w tym mieście lekarzy.

Ostateczna decyzja w sprawie uruchomienia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim należy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jeśli będzie to pozytywne rozstrzygnięcie, to pierwszy nabór odbędzie się w roku akademickim 2015/2016.