Decyzja lekarzy, którzy podpisali "Deklarację wiary", nie spotkała się ze zrozumieniem większości Polaków. Badanie dotyczące tej kwestii przeprowadził CBOS.

Wynika z niego, że 73 procent respondentów uważa, że nawet w sytuacji konfliktu sumienia lekarz, który ma określone kompetencje, nie może odmówić wydania skierowania na badania prenatalne, gdy istnieje ryzyko wady genetycznej lub rozwojowej płodu. Z badania wynika również, że takie stanowisko zajęło aż 61 procent przeciwników aborcji.

62 procent jest zdania, że lekarz nie może odmówić wydania skierowania na zabieg przerwania ciąży, w sytuacji, gdy kobietę - zgodnie z prawem - można do takiego zabiegu zakwalifikować. 23 procent jest przeciwnego zdania.

Ponad połowa pytanych (59 procent) odpowiedziała, że lekarz nie może odmówić wykonania zabiegu zapłodnienia in vitro w sytuacji, kiedy para kwalifikuje się do takiego zabiegu. Spośród osób uznających za niedopuszczalne wykonywanie takich zabiegów, niemal jedna czwarta (23 procent) twierdzi, że medyk jest zobowiązany do jego zrobienia nawet, gdy jest to niezgodne z jego sumieniem.

Natomiast 52 procent stwierdziło, że powołując się na własne sumienie, nie może on nie zgodzić się na wykonanie zabiegu przerwania ciąży w sytuacji, gdy jest to prawnie dopuszczalne.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-11 czerwca 2014 roku na liczącej 1044 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.