Sprawa dotyczyła oferty odrzuconej w konkursie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w profilaktyce raka piersi. Powodem było to, że we wskazanym miejscu udzielania świadczeń stwierdzono brak negatoskopu, co było elementem koniecznym zamówienia. Spółka odwołała się, wskazując, że dysponuje sprzętem w innej placówce. Mimo to NFZ utrzymał decyzję w mocy. Wyjaśnił, że jednym z wymagań konkursowych była konieczność posiadania specjalistycznego sprzętu. Spółka jako miejsce udzielania świadczeń wskazała konkretną placówkę, a zatem wymagany sprzęt powinien znajdować się właśnie tam.
Sprawa trafiła do WSA, który uznał za błędne stwierdzenie, że miejscem wykonania świadczenia jest nie tylko miejsce badania, lecz także miejsce dokonania opisu zdjęcia przez lekarza. Pojęcie to jest bowiem określone przepisami i nie podlega indywidualnej ocenie. Miejscem udzielania świadczeń w tym przypadku jest więc bez wątpienia to wskazane w ofercie, w którym nie ma negatoskopu.
Spółka złożyła skargę kasacyjną, twierdząc, że w przepisach nie wskazano miejsca, w którym świadczeniodawca, powinien posiadać dany rodzaj sprzętu, a zatem do spełnienia tego warunku wystarczające jest samo posiadanie tego urządzenia. NSA jednak skargę oddalił. Przychylił się tym samym do argumentacji WSA, że skoro wymogi dotyczą wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną przy trybie realizacji „świadczenia w pracowni stacjonarnej”, to należy je odczytywać jako wymogi dotyczące wyposażenia konkretnej pracowni stacjonarnej, nie zaś wymogi posiadania określonego sprzętu i aparatury w jakimkolwiek miejscu. ©℗
orzecznictwo
Wyrok NSA z 17 grudnia 2020 r., sygn. akt II GSK 735/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia