System opieki zdrowotnej nie ma już nic wspólnego z założeniami reformy, która miała go uzdrowić. Propozycje obecnego rządu nie prowadzą do lepszego finansowania szpitali. Nadal będzie źle
Minęła właśnie 10. rocznica śmierci Franki, jak ją nazywaliśmy w Ministerstwie Zdrowia (byłem jej doradcą). Zmarła w październiku 2000 r. Franciszka Cegielska była ministrem zdrowia w rządzie Jerzego Buzka. Ostatnim ministrem, który próbował wprowadzić w życie reformę służby zdrowia. Od czasów jej odejścia obserwujemy już tylko długi proces zaniechań.
Trwająca ofensywa legislacyjna polskiego rządu w służbie zdrowia nawet nie dotyka najważniejszych spraw, które czekają na uregulowanie. To tylko taktyczne zadymianie.