Ograniczenia wywozu leków refundowanych z Polski mogą być sprzeczne z unijną zasadą swobodnego przepływu towarów. To może się skończyć nałożeniem na nasz kraj dotkliwej kary finansowej - mówi Monika Duszyńska, partner CMS Cameron McKenna.

Nowelizacja ustawy refundacyjnej miała poprawić dostęp pacjentów do leków ze zniżką. Czy zapisy zawarte w projekcie, który Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych, spełniają te oczekiwania?

Niestety po zapoznaniu się z projektem obawiam się, że nowelizacja zmierza do zabezpieczenia przede wszystkim interesów płatnika, czyli NFZ. Świadczą o tym pewne rozwiązania dające ministrowi zdrowia większą elastyczność, jeśli chodzi o wpływ na wydatki płatnika z tytułu refundacji. Dla przykładu planowana jest istotna zmiana, zgodnie z którą będzie można tworzyć jeszcze szersze niż dotychczas grupy leków objęte wspólnym limitem finansowania.