Eksperci pozytywnie oceniają projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej. Resort zdrowia przygotował drugą ale większą niż poprzednia nowelizację tej ustawy. Nowe przepisy dotyczące leków refundowanych weszły w życie z początkiem ubiegłego roku.

Michał Pilkiewicz - szef IMS Polska, firmy zajmującej się analizą rynku farmaceutycznego, mówi Informacyjnej Agencji Radiowej, że nowelizacja jest korzystna dla pacjentów. Lista refundacyjna będzie zmieniała się co 3 miesiące a nie jak dotychczas - co dwa. Pacjent będzie miał więcej czasu, aby zapoznać się ze zmianami w odpłatności za leki refundowane. Więcej czasu będzie miał na konsultację z lekarzem, aby zmienić terapię. "Dłużej też będzie mógł kupować potrzebne leki po starej cenie - podkreśla szef IMS.

Pilkiewicz dodaje, że resort planuje ujednolicenie ceny tego samego leku w różnych dawkach. "Aptekarze będą mieli obowiązek udzielania pełnej informacji o tańszych zamiennikach" - podkreśla szef IMS Polska. Obecnie sprowadza się to do komunikatu o możliwości zamiany. Po zmianie ustawy, aptekarz będzie miał również obowiązek podania ceny najtańszego zamiennika.

Projekt jest obecnie w konsultacjach społecznych. Od liczby zgłoszonych uwag zależy to, kiedy nowelizacja trafi do Parlamentu.