Zapewnienie opieki pediatrycznej na oddziałach ratunkowych, lepsza wycena świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego oraz zwiększenie odpowiedzialności lekarzy rodzinnych – to niektóre ze zmian, które według ekspertów powinno się wprowadzić do systemu opieki zdrowotnej.
Podjęcie tego typu działań miałoby zapobiec takim wydarzeniom jak tragiczna śmierć 2,5-letniej Dominiki ze Skierniewic.
Jak podkreślają nasi rozmówcy, choć system rzeczywiście wymaga zmian, to odpowiedzialność ponoszą także osoby, które nie udzieliły pomocy choremu dziecku.