Od soboty obowiązuje nowa lista leków refundowanych. – To same leki generyczne. Na liście nie ma żadnego produktu innowacyjnego, a właśnie na refundację takich leków miały być przeznaczone oszczędności – podkreśla Paulina Kieszkowska-Knapik, partner w kancelarii prawnej Baker &McKenzie.
Od soboty obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Znalazło się na niej 76 nowych produktów , wśród nich lek stosowany w leczeniu dzieci z moczeniem nocnym.
– To same leki generyczne. Na liście nie ma żadnego produktu innowacyjnego, a właśnie na refundację takich leków miały być przeznaczone oszczędności – podkreśla Paulina Kieszkowska-Knapik, partner w kancelarii prawnej Baker &McKenzie.
Resort nie zdecydował się na to, mimo że dwa pierwsze oryginalne produkty pojawiły się już na lipcowym wykazie.
Minister zdrowia poszerzył także wskazania dla 266 leków stosowanych w neurologii. Oznacza to, że będą mogły być przepisywane ze zniżką przy zastosowaniu ich w innym schorzeniu, którego nie zarejestrował producent.
Zmieniła się również wysokość dopłat dla pacjenta. Za 495 medykamentów płacą teraz więcej. Różnica miedzy obecną ceną ,a poprzednią obowiązująca od lipca wynosi od 1 grosza do ponad 115 zł. W przypadku 472 innych produktów dopłaty pacjentów spadły. Obniżki wynoszą od 1 grosza do prawie 75 zł.
Zmiany na listach dotyczą także produktów stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii. Refundacją objęto dwa nowe leki stosowane w leczeniu chorób reumatycznych u dzieci.
Zgodnie z ustawą z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. nr 122, poz. 696 z późn.zm.), która obowiązuje od stycznia tego roku lista leków refundowanych jest aktualizowana co dwa miesiące.
Jest publikowana w formie obwieszczenia (do końca 2011 r. w rozporządzeniu). Od stycznia leki wydawane w aptekach ze zniżką mają stałe ceny urzędowe.
Etap legislacyjny
Weszło w życie 1 września 2012 r.