Brak ruchu, zła dieta, palenie, picie - to wszystko jest sprzeczne ze zdrowym trybem życia - oceniają Polacy w badaniach. Co wynika z tej wiedzy? Niewiele: 60 proc. z nas nawet nie podjęło próby zmiany złych przyzwyczajeń...

Badanie, przeprowadzone na zlecenie Headlines Porter Novelli przez TNS Polska, pokazało, że Polacy mają stosunkowo dużą wiedzę na temat zdrowego stylu życia. Kojarzony jest on głównie z prowadzeniem zbilansowanej diety - 48 proc., z aktywnym trybem życia - 46 proc., rezygnacji z używek i nałogów, takich jak, papierosy - 60 proc. i alkohol - 54 proc..

Jednak aż 60 proc. z nas nie próbowało zmienić czegoś w swoim życiu, aby żyć zdrowiej. Próby zmian częściej podejmują kobiety - 45 proc., osoby w wieku 30 - 39 lat - 47 proc., jak również osoby ze średnim - 47 proc., czy wyższym wykształceniem - 50 proc..

Decyzję o zmianie trybu życia na zdrowszy Polacy tak uzasadniają: chciałem(am) coś zmienić w swoim życiu - 27 proc.; źle się czułem(am), z powodu osłabienia, braku energii - 20 proc.; z powodu choroby - 16 proc.; zalecenie lekarza - 12 proc.; dlatego, że z wiekiem człowiek czuje się gorzej i trzeba o siebie bardziej dbać - 11 proc..