Od niedzieli pielęgniarki i położne będą lepiej chronione przed nielegalnymi działaniami pracodawców. Dyrektorzy szpitali nie będą mogli nakłaniać ich do przechodzenia z etatu na kontrakt. Taką ochronę dla obu zawodów przewiduje ustawa z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. nr 174, poz. 1039), która wchodzi w życie 1 stycznia. Tego, że jest ona potrzebna, dowodzą przypadki bezprawnych działań pracodawców, do których dochodziło w 2011 roku.
Dyrektorzy placówek medycznych próbowali bowiem szukać oszczędności poprzez zmniejszenie kosztów pracy. Np. dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu zaproponował przejście na kontrakty 120 pielęgniarkom, uzależniając od tej zgody dalszą ich pracę w placówce. Po interwencji Ministerstwa Zdrowia personelowi pozostawiono wybór formy zatrudnienia.
Zdaniem Elżbiety Buczkowskiej, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, podobne sprawy często kończyły się wymuszeniem zgody pielęgniarek na zmianę formy zatrudnienia w obawie przed utratą pracy.
– Po wejściu w życie nowych przepisów pozycja pielęgniarek będzie silniejsza, ponieważ będą mogły np. wystąpić z pozwem zbiorowym przeciwko pracodawcy, jeśli ten będzie próbował omijać Kodeks pracy – podkreśla Elżbieta Buczkowska.
Za odmowę przejścia na kontrakt pielęgniarki nie będzie można zwolnić ani przesunąć na inne stanowisko pracy.
Ponadto nowa ustawa wprowadza zakaz dyskryminacji ze względu na formę zatrudnienia. Pielęgniarki, które zostaną zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, mogą domagać się przed sądem pracy stworzenia im takich samych warunków pracy jak innym osobom zatrudnionym na etacie.
Jak tłumaczy Magdalena Zwolińska, adwokat z kancelarii prawnej Raczkowski i Wspólnicy, dzięki takiemu rozwiązaniu pielęgniarki zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych będą mogły występować z roszczeniami dyskryminacyjnymi przeciw pracodawcy.
Etap legislacyjny: Wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r.