Bez zmiany unijnej dyrektywy nie ma szans na automatyczne uznawanie w krajach UE kwalifikacji zawodowych pielęgniarek, które ukończyły liceum medyczne.
Obecnie, chcąc wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej za granicą, muszą one uzupełniać kształcenie na studiach pomostowych. Taki wymóg nie był natomiast narzucony pielęgniarkom z Bułgarii czy Rumunii, które później niż Polska wchodziły do UE.
Nowelizację dyrektywy do końca 2011 roku obiecywała Ewa Kopacz, minister zdrowia. Takie zapewnienia pojawiły się po rozmowach Johnem Dalim z unijnym komisarzem podczas wrześniowego Forum Ekonomicznego w Krynicy.
– Polska prezydencja skończyła się, a sprawa nie została rozwiązana. Nie uznajemy jej jednak za zamkniętą. Powinien do niej powrócić nowy minister zdrowia – uważa Grażyna Rogala-Pawelczyk, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Sióstr, które nie uzupełniły wykształcenia, może być jeszcze nawet 120 tys.

Brak decyzji Komisji Europejskiej co do nowelizacji dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji pielęgniarek oznacza, że zasady wykonywania tego zawodu przez Polki w krajach UE w najbliższym czasie nie się zmienią. Osoby, który ukończyły liceum medyczne lub medyczne szkoły zawodowe, nadal będą musiały uzupełniać kształcenie na studiach pomostowych, jeśli chcą podjąć pracę za granicą. Potwierdza to projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia takich studiów przekazany właśnie do konsultacji społecznych. Zgodnie z nim tak jak dotychczas absolwentki pięcioletnich studiów medycznych będą musiały odbyć 1150 godzin nauki w ciągu dwóch semestrów tych studiów. Natomiast absolwentki dwuletnich medycznych szkół zawodowych będą się kształcić przez trzy semestry i 2410 godzin. Program nauczania na studiach pomostowych, w tym wymiar zajęć teoretycznych oraz praktycznych, ustalą uczelnie.
Nowe rozporządzenie musi być wydane w związku ze zmianą delegacji ustawowej. 1 stycznia weszła bowiem w życie ustawa z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. nr 174, poz. 1039). Rozporządzenie zacznie obowiązywać 14 dni po jego opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.