Lekarz za czwarte i kolejne podejście do państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PES) będzie musiał zapłacić.
Centrum Egzaminów Medycznych (CEM), które jest jego ogólnopolskim organizatorem, w takiej sytuacji pobierze jednorazową opłatę w wysokości 700 zł. Tak przewiduje rozporządzenie ministra zdrowia z 28 października 2011 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za zgłoszenie do PES (Dz.U. nr 245, poz. 1464), które dziś wchodzi w życie.
Resort zdrowia chce w ten sposób ukrócić praktyki lekarzy, którzy podchodzą do egzaminu na próbę lub zgłaszają chęć jego zdawania, ale ostatecznie do niego nie przystępują. Do tej pory bowiem wszystkie podejścia były dla lekarzy bezpłatne. Za pierwszym razem nie zdawało go zwykle około 12 proc. lekarzy. Takich osób, które przystępują do tego egzaminu po raz czwarty i kolejny, jest co roku około stu. Rekordzista próbował podchodzić do tego egzaminu siedmiokrotnie. Problem w tym, że przez to, że niektórzy lekarze nie zgłaszają się na PES, wzrastają koszty jego organizacji.

Lekarze będą mieli trzy bezpłatne podejścia do egzaminu specjalizacyjnego

– Przygotowanie tego egzaminu, skompletowanie składów komisji oraz opracowanie pytań jest bardzo kosztowne – podkreśla Rafał Kubiak, zastępca dyrektora CEM w Łodzi.
Pobieranie opłat powinno więc zdyscyplinować lekarzy, ponieważ osoba, która zapisze się na egzamin tylko na próbę, straci jeden bezpłatny termin. Jednak prawo nie może działać wstecz, dlatego po raz pierwszy opłaty zostaną pobrane dopiero w sesji egzaminacyjnej wiosną 2013 roku.
Zdanie państwowego egzaminu specjalizacyjnego jest warunkiem ukończenia specjalizacji i uzyskania przez lekarza dyplomu specjalisty. Inne zawody medyczne (np. farmaceuci i diagności) muszą płacić za przystąpienie do egzaminów państwowych już za pierwszym razem.
Etap legislacyjny: Wchodzi w życie