Wbrew ubiegłotygodniowym zapewnieniom Ministerstwo Zdrowia nadal nie przekazało urzędom wojewódzkim oprogramowania informatycznego do obsługi rejestru podmiotów leczniczych. Te wydają więc szpitalom zaświadczenia o wpisie w formie papierowej. NFZ zapewnia, że będzie je honorował.

Wojewodowie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej i rozporządzeniem ministra zdrowia są zobowiązani do wydawania świadczeniodawcom zaświadczeń o wszelkich zmianach zgłaszanych do tego rejestru. Powinni to robić, korzystając z nowego oprogramowania. Do wczoraj Ministerstwo Zdrowia nie przekazało go urzędom, ale zapewnia, że nastąpi to w najbliższych dniach. Dyrektorzy szpitali, które zmieniły zakres swojej działalności, tworząc np. nowy oddział, obawiają się, że bez tego dokumentu mogą stracić kontrakt z NFZ. Sprawa jest istotna dla placówek medycznych z kilku województw, gdzie właśnie trwają konkursy. Fundusz uspokaja.

Wojewodowie nie mają oprogramowania do prowadzenia rejestru

– NFZ w procesie kontraktowania nie wymaga od świadczeniodawców przedłożenia dokumentów potwierdzających wpis do właściwych rejestrów – mówi Anna Leder z biura prasowego łódzkiego oddziału NFZ.

Zgodnie bowiem z zarządzeniem prezesa NFZ z 16 września 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawca, przystępując do konkursu, może złożyć oświadczenie w tej sprawie. Dopiero przy weryfikowaniu jego prawdziwości NFZ poprosi oferenta o przedłożenie zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Urzędy wojewódzkie, nie mając wciąż oprogramowania obsługującego rejestr, robią wszystko, żeby świadczeniodawcy mogli się wywiązać z tego obowiązku.

Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi wystawia zaświadczenie w formie papierowej, a nie, jak stanowi rozporządzenie ministra zdrowia z 29 września 2011 r., w wersji elektronicznej.

– Wszystkie wpisy w rejestrze są dokonywane na bieżąco – zapewnia Halina Olczyk, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi.

Podobnie jest w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

– Dokonujemy wpisu do rejestru, korzystając ze starego programu – mówi Anna Herfort, kierownik oddziału ochrony zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Takie zaświadczenia są uznawane przez wojewódzkie oddziały NFZ.