Łączne zadłużenie publicznych szpitali wynosi 10,05 mld zł. To najwyższy poziom od rekordowego zanotowanego w kwietniu 2006 roku.
Wtedy samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ) wykazały całkowity dług w wysokości 10,2 mld zł. Od przyszłego roku samorządy, które są organami założycielskimi dla SP ZOZ, muszą jeszcze baczniej przyglądać się ich sytuacji finansowej.
Zadłużenie publicznych szpitali / DGP
Jeżeli podległe im placówki wygenerują ujemny wynik finansowy na koniec 2012 r., to będą miały obowiązek jego pokrycia. Jeżeli tego nie zrobią w ciągu trzech miesięcy od zatwierdzenia straty, to w ciągu kolejnych 12 publiczny szpital zostanie przekształcony w spółkę.