Lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w przyszłym roku będą za pieniądze UE przygotowywani do opieki nad starszymi pacjentami. Unia sfinansuje im udział w specjalistycznych kursach, a także zwróci wszystkie koszty związane z nauką.
Starzenie się społeczeństwa to jedno z największych wyzwań stojących przed ochroną zdrowia w Polsce. Problemem jest brak wykwalifikowanych kadr medycznych, które są w stanie zapewnić profesjonalną opiekę osobom starszym. W Polsce jest tylko 200 lekarzy geriatrów. Wielu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), którzy najczęściej stykają się z takimi pacjentami, nie ma specjalistycznej wiedzy medycznej z zakresu geriatrii.
Brakuje także odpowiednio przeszkolonych pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych i terapeutów środowiskowych. Tę lukę kompetencyjną chce wypełnić ministerstwo zdrowia. W przyszłym roku we współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego rozpocznie realizację pilotażowego projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

Unia zapłaci lekarzom i pielęgniarkom za kursy z opieki nad starszymi

– Jego celem jest opracowanie modelu opieki nad osobami starszymi, a także przeszkolenie w tym zakresie 2 tys. lekarzy i 2 tys. pielęgniarek POZ – tłumaczy Beata Cholewka, dyrektor departamentu pielęgniarek i położnych w Ministerstwie Zdrowia, który będzie realizatorem projektu.
Szkoleniami zostanie objętych także tysiąc fizjoterapeutów, a także dwustu opiekunów medycznych i terapeutów środowiskowych. Wszystkie grupy zawodowe będą miały sfinansowany udział w kursach specjalistycznych, a także koszty dojazdu na szkolenia, noclegów i wyżywienia. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Został uwzględniony w ramach tzw. śródokresowego przeglądu działań w PO KL.
Zmiany w programie są obecnie konsultowane. Do końca roku muszą zostać zatwierdzone. Ze środków PO KL od dwóch lat jest finansowane kształcenie lekarzy specjalizujących się w deficytowych dziedzinach medycyny (m.in. onkologii, kardiologii, medycynie pracy i medycynie ratunkowej). UE zrefundowała dotychczas wydatki dla 9 tys. lekarzy na kwotę 10 mln zł.