Zmniejszenie liczby wymaganych świadczeń, podniesienie limitów na pracę w środowisku i abolicja na miesiące z pandemią – takie zmiany zdaniem ekspertów zaangażowanych w reformę psychiatrii dzieci i młodzieży trzeba wprowadzić do regulujących ją przepisów.
Chodzi o placówki tzw. I poziomu referencyjnego, które rozpoczęły działanie w kwietniu. Mają one stanowić podstawę nowego systemu opieki, na który będą się składać trzy poziomy, tworzące swoistą piramidę. Po pierwszych miesiącach widać już, że konieczne są zmiany w aktach prawnych regulujących ich funkcjonowanie.
Zespół pracujący nad reformą (m.in. prof. Małgorzata Janas-Kozik, pełnomocnik ministra ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, oraz Tomasz Rowiński z UKSW, kierujący modelowym ośrodkiem na warszawskich Bielanach) przygotował w tej sprawie pismo dla ministra zdrowia. Postuluje w nim m.in. pilne urealnienie wymaganej liczby świadczeń na I poziomie, czyli zmniejszenie obecnego limitu 412 wizyt do 300, zwiększenie wymaganej liczby świadczeń w środowisku z 15 proc. do minimum 25 proc. i rozważenie wprowadzenia wskaźników korygujących in plus przy większej liczbie porad w środowisku we współpracy z podmiotami oświaty oraz pomocy społecznej (powyżej 75 miesięcznie). Dodatkowo apeluje o abolicję na miesiące, w których nie można było realizować świadczeń w środowisku ze względu na epidemię (od kwietnia do czerwca) i przesunięcie okresu rozliczeniowego.
Członkowie zespołu zwracają też uwagę, że trzeba jak najszybciej podjąć pracę nad uruchomieniem kolejnych poziomów, czyli placówek, które dopełnią reformę. W tym celu należy m.in. stworzyć ramy ustawowe do współpracy pomiędzy poszczególnymi poziomami, zapewnić im stabilne finasowanie i rozwijać sieć ośrodków I i II poziomu – powinno powstać ich minimum 300 na I poziomie (na razie jest 138) oraz 75 na II poziomie.
Poza tym wśród postulatów zespołu znalazły się: stworzenie sieci oddziałów psychiatrycznych całodobowych dla dzieci (szpitale w sieci powinny być zlokalizowane w szpitalach wielospecjalistycznych pediatrycznych), które będą stanowić III poziom referencyjny, zniesienie konkursów na opiekę pacjentów w oddziałach całodobowych psychiatrycznych należących do sieci i rozliczenie w postaci pakietu (ryczałtu) oraz jak najszybsze wznowienie konkursów na I poziomy referencyjne. Przypomnijmy, w tym tygodniu NIK opublikował raport potwierdzający opłakany stan psychiatrii dziecięcej. Wdrażana reforma ma to zmienić.