Zgodnie z nim o zasadach udzielania konsultacji w tej formie przychodnia powinna poinformować w miejscu wykonywania świadczeń i na stronie internetowej. Określić należy m.in. sposób ustalenia terminu teleporady, nawiązania kontaktu z pacjentem oraz postępowania w sytuacji, kiedy brak kontaktu w ustalonym terminie, co skutkuje jej anulowaniem (przy czym trzeba podjąć co najmniej trzy próby w odstępie nie krótszym niż 5 minut). Podczas teleporady pacjenta należy poinformować o sposobie realizacji e-recepty, e-skierowania, orzeczeniu o czasowej niezdolności do pracy oraz o możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta.
Tożsamość pacjenta można ustalić np. na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej, po okazaniu dokumentu (przy połączeniu wideo) lub wykorzystując elektroniczne konto pacjenta.
Co istotne, porad w tej formie będą mogły udzielać również pielęgniarki, bo 1 sierpnia wchodzi w życie rozporządzenie z 8 lipca 2020 r. (Dz.U. poz. 1255) wprowadzające taką możliwość. W jej ramach pielęgniarka będzie mogła m.in. dobrać sposoby leczenia ran, przepisać niektóre leki, wystawić zlecenie lub recepty na wybrane wyroby medyczne (np. pieluchomajtki), skierować na określone badania.
Reklama
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji