Sposób opisu natężenia bólu powinien być pozostawiony decyzji lekarza, by mógł uwzględniać indywidualne cechy pacjenta, w tym jego wiek, schorzenia i miejsce udzielania świadczenia – przekonuje lekarski samorząd w uwagach do projektu rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych.
Projekt ten wprowadza m.in. kartę oceny natężenia bólu, w której określa się takie parametry jak jego wpływ na samopoczucie i normalne funkcjonowanie pacjenta, a także jego natężenie w skali od 0 do 10. Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) lepiej byłoby usunąć przepisy definiujące skale stosowane do pomiaru natężenia bólu, pozostawiając sposób jego opisu decyzji lekarza.
Poza tym NRL zwraca uwagę, że rozporządzenie powinno precyzyjnie określać, kiedy lekarz zobowiązany jest do zastosowania standardu, w tym do sporządzenia karty oceny natężenia bólu. Przepisy zawarte w projekcie nie pozwalają na jednoznaczne ustalenie, w jakich sytuacjach obowiązki te powstają. W opinii lekarzy zaproponowany wzór karty jest dostosowany przede wszystkim do leczenia bólu przewlekłego, a np. w codziennej praktyce paliatywnej raczej nie będzie wykorzystywany.
Lekarze rodzinni w ogóle są przeciwni wprowadzaniu nowego standardu. – Standard postępowania przeciwbólowego jest znany każdemu lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej. Jest on też w praktyce stosowany i przestrzegany w placówkach medycznych. Projektowane rozporządzenie ani go nie opisuje, ani nie zmienia. Jedyne co wprowadza, to obowiązek dokumentowania terapii nie w historii choroby pacjenta, lecz na karcie oceny nasilenia bólu. Stanowić to będzie dodatkowe biurokratyczne obciążenie – oceniają lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.
Reklama
Oni również podkreślają, że przepisy wymagają doprecyzowania. W obecnym kształcie mogą bowiem prowadzić do sytuacji, w której karta oceny bólu wypełniana byłaby w przypadku pacjentów skarżących się na niewielki ból gardła w związku z przeziębieniem – choć w projekcie znalazło się zastrzeżenie, że standard dotyczy bólu przewlekłego oraz bólu stanowiącego istotny problem kliniczny.
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach