Powstaje Narodowa Strategia Onkologiczna. "Powinny być jasno zdefiniowane cele"

Powstaje Narodowa Strategia Onkologiczna. "Powinny być jasno zdefiniowane cele"

Rozmowa z Małgorzatą Gałązką-Sobotką, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.