Mycie rąk, zakaz ślinienia palców przy przewracaniu stron, kserokopie dla pacjentów z chorobami zakaźnymi – to niektóre z zasad umożliwiających bezpieczne korzystanie z książek w oddziałach szpitalnych.
Jak podkreśla Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), mogą one stanowić źródło zakażenia, dlatego każda placówka medyczna, która zdecyduje się na organizację biblioteki, powinna zachować odpowiednie środki ostrożności.
Temat szpitalnych bibliotek podniósł w zeszłym tygodniu na Twitterze Jakub Kosikowski, lekarz związany niegdyś z Porozumieniem Rezydentów, obecnie odbywający specjalizację z onkologii. Zwrócił uwagę, że zgodnie z przepisami szpital musi mieć bibliotekę, jednak ponieważ książek nie da się dezynfekować, jest ona zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym. Wczoraj GIS opublikował komunikat w tej sprawie.
W opinii Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie ma przesłanek do zakazywania funkcjonowania bibliotek w podmiotach leczniczych, ale książki istotnie mogą być źródłem zakażeń, dlatego usługi biblioteczne w szpitalach muszą być realizowane z uwzględnieniem wielu aspektów. Przede wszystkim należy ograniczyć dostęp do ogólnodostępnej biblioteki pacjentom wymagającym izolacji oraz przebywającym w oddziałach zakaźnych, a także tym z głębokimi zaburzeniami odporności.
Poza tym pomieszczenia lub szafy, w których są przechowywane materiały do czytania, powinny spełniać warunki temperatury (18–22°C) i wilgotności (poniżej 55 proc.) oraz być odpowiednio wentylowane, a także poddawane okresowej dezynfekcji. GIS zaleca ich monitorowanie pod kątem obecności grzybów, bakterii czy wirusów w powietrzu, na powierzchniach oraz na książkach, a w przypadku ich wykrycia podjęcie efektywnych działań dekontaminacyjnych.
Wskazane jest też opracowanie instrukcji korzystania z wypożyczalni uwzględniającej m.in. obowiązek mycia rąk przed korzystaniem z zasobów bibliotecznych i po jego zakończeniu, zakaz ślinienia palców podczas przekładania stron książki. Dla pacjentów przebywających w oddziałach zakaźnych lub izolacyjnych w przypadku tradycyjnych książek papierowych w celu ograniczenia ryzyka zakażeń najwłaściwsze jest udostępnianie materiałów do czytania w formie, która ze względów epidemicznych uległaby zniszczeniu po wykorzystaniu (kserokopia). W oddziałach dla pacjentów z głębokimi zaburzeniami odporności wymagających szczególnych warunków pobytu książki powinny być poddawane dekontaminacji przed przekazaniem. Proces dezynfekcji powinien być wykonany każdorazowo po zwróceniu książki.
Ponadto książki w szpitalnej bibliotece muszą być utrzymane w czystości – regularnie odkurzane mechanicznie, a okładki przecierane chusteczkami ze środkiem dezynfekcyjnym. Najlepiej zaś byłoby, gdyby w szpitalach promowany był dostęp do książek na platformach elektronicznych (tablety, czytniki).
GIS przypomina, że przeprowadzenie oceny ryzyka w tej kwestii spoczywa na kierowniku placówki.