Nakłady na zdrowie – wszystko wskazuje na to, że ten temat zdominuje spotkanie młodych lekarzy z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Chcieliby oni rozmawiać także o kolejnych podwyżkach dla specjalistów.
Przypomnijmy – porozumienie, które w lutym 2018 r. zakończyło protest, zakładało powrót do rozmów po dwóch latach. Termin spotkania przedstawicieli resortu z lekarzami wyznaczono na 17 stycznia tego roku.
– Generalnie ma to służyć renegocjacji porozumienia. Zawierało ono kilkanaście punktów, z których – jak wiemy – nie wszystkie zostały zrealizowane, niektóre spełniono tylko częściowo. Wiadomo również, że różnimy się z ministerstwem w ocenie stopnia zrealizowania poszczególnych zapisów. Dlatego liczymy na uczciwą ewaluację i informacje, co dalej z niedotrzymanymi punktami – mówi Damian Patecki z Porozumienia Rezydentów OZZL, jeden z liderów protestu.