Około 400 tys. kobiet rocznie skorzysta na wprowadzeniu listy bezpłatnych leków przysługujących ciężarnym. W pierwszym roku obowiązywania ustawy ma to kosztować 14,5 mln zł.
Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, który gwarantuje wszystkim kobietom w ciąży dostęp do bezpłatnych lekarstw. Z uprawnienia tego będzie można skorzystać od momentu stwierdzenia ciąży do porodu.
Lista bezpłatnych leków – określana przez ministra zdrowia – będzie zawierać preparaty na receptę, których stosowanie jest konieczne do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wynikających z ciąży. Przepisać je będą mogli ginekolodzy oraz położne, którzy stwierdzili ciążę, oraz inni lekarze lub położne – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez osobę stwierdzającą ciążę.
Reklama
Ustawa zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Wykaz darmowych leków zostanie opublikowany w pierwszej liście refundacyjnej po wejściu w życie nowelizacji.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd