Resort zdrowia jest zdeterminowany, by utrzymać odpowiedzialność samorządów za to, jak są zarządzane podległe im szpitale. Część z nich liczyła, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego pozwoli im się uwolnić przynajmniej od obowiązku spłacania ich długów.
Trybunał w wyroku z 20 listopada br. (sygn. akt K4/17) uznał, że zmuszanie samorządów, które utworzyły samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), do pokrywania jego strat, to w istocie wyręczanie państwa. I dał rządowi 18 miesięcy na naprawienie niekonstytucyjnych przepisów.
Wniosek w tej sprawie złożył Sejmik Województwa Mazowieckiego. Wątpliwości budził art. 59 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190) w zakresie, w jakim nakłada on na jednostkę samorządu terytorialnego (JST) jako podmiot, który utworzył SPZOZ, obowiązek pokrycia jego straty netto, jeśli lecznica nie jest w stanie tego zrobić same. Alternatywą w takim przypadku jest likwidacja.