Chirurgia ogólna, diabetologia, kardiologia oraz położnictwo i ginekologia – w tych dziedzinach w pierwszej kolejności wyodrębniona zostanie porada pielęgniarki i położnej. Rozporządzenie, które definiuje ją jako odrębne świadczenie, zostało już opublikowane.
Wprowadzenie porady pielęgniarskiej to jeden z elementów porozumienia zawartego w zeszłym roku przez resort zdrowia z samorządem i związkiem pielęgniarek i położnych. Na razie ma funkcjonować w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w wybranych dziedzinach. Rozporządzenie ministra zdrowia z 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1864) wejdzie w życie w przyszłym tygodniu.
– Co to zmieni? Z pewnością jest dla nas szansą na poszerzenie samodzielności i niezależności, pacjentom zaś ułatwi dostęp do świadczeń medycznych, co przełoży się – mamy nadzieję – na zmniejszenie kolejek do specjalistów – podkreśla Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Porada pielęgniarska będzie nowym świadczeniem, wyodrębnionym w koszyku. Pozwoli na wykonywanie bez zlecenia lekarskiego działań zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz samodzielne ordynowanie niektórych leków i wyrobów medycznych. – Czekamy na szczegóły dotyczące wyceny porady przez Narodowy Fundusz Zdrowia – dodaje NIPiP. Jednocześnie zwraca uwagę, że ku końcowi zmierzają prace nad poradą pielęgniarki i położnej w podstawowej opiece zdrowotnej.
Procedowanie rozporządzenia trwało dość długo, a zaczęło się od kontrowersji – w pierwszym projekcie, który pojawił się w kwietniu, przyjęto bowiem, że jednostkowy koszt porady wyniesie ok. 8 zł. Ta kwota oburzyła pielęgniarki, które przekonywały, że jest zupełnie nieadekwatna do poziomu odpowiedzialności i zaangażowania. Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) zapowiadał, że będzie apelować do środowiska o bojkotowanie nowych obowiązków. Ostatecznie w rozporządzeniu żadna stawka się nie pojawia. Wycena porady zostanie ustalona w konkursie.
Wiele z czynności, które obejmuje nowe świadczenie, pielęgniarki już wykonują lub mają taką możliwość. Kilka lat temu zyskały dodatkowe uprawnienia, ale nie poszły za tym dodatkowe pieniądze – sprowadziło się to do nałożenia na nie kolejnych obowiązków. Ma się to zmienić wraz z wprowadzeniem porady pielęgniarskiej do koszyka.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie wchodzi w życie 17 października