Od niedawna rodzice hospitalizowanych dzieci zwolnieni są z dodatkowych opłat. Takie samo uprawnienie dotyczy osób opiekujących się pacjentami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Teraz będą oni mogli bezpłatnie towarzyszyć również swoim podopiecznym będącym w śpiączce.
Zmiany w tym zakresie wprowadziła ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. poz. 1128). Koszty pobytu rodzica lub opiekuna w szpitalu pokrywa Fundusz.
Nowe zarządzenie prezesa NFZ wprowadza analogiczną zasadę dla placówek prowadzących rehabilitację leczniczą oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką. Oznacza to, że również rodzice dzieci przebywających w tego typu ośrodkach nie będą ponosić dodatkowych kosztów.
Reklama
Warto zauważyć, że przed zmianą przepisów praktyki w tym zakresie były niejednolite. Część placówek pobierała opłaty za łóżko, część za media – np. zużyte prąd i wodę, ale były i takie, które w ogóle nie inkasowały pieniędzy od towarzyszących pacjentom opiekunów. Od lipca wszystkie dostają za to od NFZ stawkę, która ma im zrekompensować ponoszone z tego tytułu koszty (jest to kwota rzędu kilkunastu złotych).