Nierówne traktowanie zawodów medycznych – na to skarżyć się będą samorządy diagnostów laboratoryjnych oraz fizjoterapeutów. Ich władze podjęły decyzję o złożeniu wniosków do Trybunału Konstytucyjnego.
Fizjoterapeuci i diagności to jedne z najgorzej opłacanych zawodów medycznych. Choć uzyskali ostatnio obietnicę podwyżek, nie przekazano na nie odrębnych środków (takich, jakie są przekazywane np. na płace pielęgniarek) – miały być wygospodarowane przez dyrektorów szpitali ze wzrostu kontraktu. W efekcie podwyżki były uznaniowe, a wiele osób ich w ogóle nie dostało. To sprawiło, że reprezentanci tych zawodów postanowili sięgnąć po inny oręż. Tym bardziej że czują się dyskryminowani nie tylko pod względem płac.

Płatne specjalizacje