Siedem, a nie cztery dni będą miały poradnie zdrowia psychicznego, by przyjąć pacjenta na pierwszą wizytę.
Resort zdrowia skierował do konsultacji nową wersję projektu rozporządzenia określającego warunki opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą. Pierwsza została opublikowana pod koniec stycznia.
Reforma psychiatrii dziecięcej ma ruszyć we wrześniu – rozpocznie się od wyznaczenia ośrodków, które będą koordynowały opiekę na niższych szczeblach. Przypomnijmy, że koncepcja, którą chce wdrożyć resort zdrowia, zakłada trzystopniową strukturę, w której najniższy, pierwszy poziom referencyjności to poradnie psychologiczne dla dzieci i młodzieży – działające najbliżej pacjenta; drugi to środowiskowe centra zdrowia psychicznego mające w swojej strukturze poradnię, oddział dzienny oraz zespół leczenia środowiskowego (domowego), zaś trzeci – ośrodki wysokospecjalistycznej całodobowej opieki, z poradnią, oddziałami dziennym i całodobowym oraz izbą przyjęć.
Projektowane rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień określa szczegółowe wymogi dla placówek działających na każdym z tych poziomów. W nowej wersji zmieniono m.in. niektóre wymogi dotyczące personelu, który muszą zatrudniać placówki (np. psycholog w poradni będzie musiał być w wymiarze całego etatu, a nie trzech czwartych), zrezygnowano też z określania liczby porad, wizyt, których muszą udzielić w ciągu roku, oraz pacjentów, których powinny obsłużyć. Nie będzie też wskazane, ile osób ma mieć pod opieką ośrodek pierwszego stopnia. Wydłużono czas, w jakim powinna się odbyć pierwsza wizyta w poradniach zdrowia psychicznego na pierwszym i drugim poziomie – z czterech do siedmiu dni roboczych od zgłoszenia.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji