Stworzenie przestrzeni dla wspólnej prezentacji wyników badań naukowych oraz wymiany poglądów przedstawicieli różnych środowisk zajmujących się problematyką ochrony zdrowia m.in. prawników, ekonomistów, lekarzy, w tym osób zarządzających w ochronie zdrowia, to główne tematy konferencji „Wyzwania innowacyjności dla ekonomii i prawa w ochronie zdrowia”.

21 maja 2019 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w auli im. Roberta Schumana w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3, bl. 21 odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa organizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie pt. „Wyzwania innowacyjności dla ekonomii i prawa w ochronie zdrowia”.

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni dla wspólnej prezentacji wyników badań naukowych oraz wymiany poglądów przedstawicieli różnych środowisk zajmujących się problematyką ochrony zdrowia m.in. prawników, ekonomistów, lekarzy w tym osób zarządzających w ochronie zdrowia.

Przewidujemy również udział innych praktyków ochrony zdrowia, których doświadczenia będą istotnym elementem dyskursu podczas konferencji. Jesteśmy przekonani, że podjęcie szczególnie ważnej w obecnym okresie interdyscyplinarnej dyskusji naukowej połączonej z głosami praktyki, pozwoli na poszukiwanie rozwiązań służących lepszemu funkcjonowaniu ochrony zdrowia w Polsce.

Głównym organizatorem jest dr Sebastian Sikorski z Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydziału Prawa i Administracji UKSW.

Szczegółowe informacje na stronie: http://kpaist.uksw.edu.pl.

PROGRAM KONFERENCJI

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.40 Uroczysta inauguracja konferencji

Jego Magnificencja Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
Jego Magnificencja Rektor SGH dr hab. prof. SGH Marek Rocki
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW prof. dr hab. Marek Michalski
Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH dr hab. prof. SGH Ryszard Bartkowiak


10.40 – 11.30 Panel I
Innowacje w ochronie zdrowia z perspektywy nauki prawa publicznego i nauk ekonomicznych

Moderator: prof. dr hab. Małgorzata Stahl, UŁ

prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk, UJ
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, SGH
prof. dr hab. Eleonora Zielińska, UW
dr Beata Jagielska, Centrum Onkologii


11.30 –12.20 Panel II
Znaczenie analizy ekonomicznej dla innowacji w ochronie zdrowia

Moderator: prof. dr hab. Ewelina Nojszewska, SGH

prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, UŁ
prof. dr hab. Krzysztof Opolski, UW
prof. dr hab. Bolesław Samoliński, WUM
prof. dr hab. Dariusz Rosati, SGH
dr Zofia Skrzypczak, UW12.20 – 13.00 Przerwa kawowa

13.00 – 13.50 Panel III
Dylematy regulacji prawnych w obszarze innowacji medycznych

Moderator: dr hab. prof. UKSW Grażyna Szpor, UKSW

dr hab. prof. UW Leszek Bosek, UW
prof. dr hab. inż. Ewa Piętka, PŚ
dr Michał Florczak, WUM
dr Sebastian Sikorski, UKSW


13.50 – 14.40 Panel IV
Telewizyty i przychodnie wirtualne - czego nam jeszcze brakuje do rozwoju telemedycyny w Polsce?

Moderator: Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska, Prawo.pl

dr hab. prof. UKSW Irena Lipowicz, UKSW
dr Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego
prof. dr hab. Piotr Skarżyński, Międzynarodowe Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia (ISfTeH)

14.40 – 15.30 Panel V
Wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w administracji ochrony zdrowia

Moderator: Rudolf Borusiewicz, Związek Powiatów Polskich

dr hab. Andrzej Śliwczyński, Narodowy Fundusz Zdrowia
Jacek Krajewski, Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie
Waldemar Malinowski, Dolnośląskie i Ogólnopolskie Konsorcjum Szpitali Powiatowych
dr Marek Wójcik, Związek Miast Polskich
15.30 – 16.00 Dyskusja uczestników konferencji

16.00 – 16.30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji: Wspieranie innowacji medycznych, jako zadanie państwa

dr hab. prof. UKSW Irena Lipowicz, UKSW, prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk.

Patronat medialny: gazetaprawna.pl, Wolters Kluwer