Najnowsza publikacja pt. „Innowacje w ochronie zdrowia. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne” pod redakcją naukową prof. nzw. dr hab. Ireny Lipowicz, prof. zw. dr hab. Eweliny Nojszewskiej i dr. Sebastiana Sikorskiego porusza systemowo różne aspekty dotyczące e-zdrowia, urządzeń telemedycznych, aplikacji mobilnych, dronów medycznych, a nawet nowych innowacyjnych terapii i szczepień ochronnych.

Rozwój nowoczesnych technologii telemedycznych staje się faktem. Po części jest to związane z coraz bardziej nowoczesnymi narzędziami teleinformatycznymi, jednak dużo ważniejszym czynnikiem są niewątpliwie narastające braki kadry medycznej. Starzejące się społeczeństwo, niedobór specjalistów, emigracja personelu medycznego i w efekcie wydłużające się kolejki do lekarzy stały się główną przyczyną intensyfikacji starań pozwalających optymalizować czas pracy personelu medycznego poprzez wspomaganie kadry medycznej coraz to nowszymi rozwiązaniami informatycznymi. Począwszy od tworzenia e-recepcji, poprzez zarządzanie grafikami i zapisami, a skończywszy na tworzeniu personalizowanych profili pacjenta.

Dzięki e-konsultacjom pacjenci, którzy mają utrudniony dostęp do specjalisty z danej dziedziny w swoim miejscu zamieszkania mogą połączyć się przy użyciu różnych kanałów łączności (tj. chat, połączenie audio i video) z lekarzem, którzy przebywa obecnie w innym mieście.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ścisła współpraca specjalistów z trzech dziedzin tj. medycyny, prawa i informatyki. Dzięki takiej kooperacji udało się m.in. wdrożyć (chociaż nie bez trudności) projekt e-recepty, umożliwić pacjentom otrzymanie zdalnie orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy po e-konsultacji oraz uruchomić pilotażowo tzw. e-skierowanie. Publikacja podkreśla dużą rolę, jaką odgrywa edukacja w usuwaniu barier dla zasadnych społecznie innowacji oraz w uświadamianiu społeczeństwa o oczekiwanych korzyściach.

Jest to jedna z nielicznych na polskim rynku wydawniczym publikacji, do napisania której zaproszono tak różnorodne grono ekspertów z zakresu zdrowia publicznego, medycyny, prawa, ekonomii i informatyki. W rezultacie publikacja ta stanowi punkt widzenia na innowacje w ochronie zdrowia z bardzo szerokiej perspektywy.