Koordynator ustali plan terapii dla pacjenta chorego na SM, a asystent opieki dopilnuje, by był on realizowany.
NFZ skierował właśnie do konsultacji projekt zarządzenia dotyczącego programu pilotażowego opieki koordynowanej nad osobami ze stwardnieniem rozsianym. Zakłada on objęcie chorych na SM kompleksową opieką, skoordynowaną przez jeden ośrodek, obejmującą postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne, specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne oraz – w zależności od wskazań medycznych – różne formy rehabilitacji. Przewiduje także opiekę z zakresu psychologii i psychiatrii oraz współpracę z przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
Ośrodek koordynujący powinien mieć w swojej strukturze m.in. oddział szpitalny o profilu neurologicznym, poradnie: neurologiczną, okulistyczną, rehabilitacyjną, położniczo-ginekologiczną, urologiczną, logopedyczną, psychiatryczną, psychologiczną, a także mieć możliwość zapewnienia dostępu do innych poradni, np. na podstawie umowy o podwykonawstwo.
Kwalifikować do programu oraz ustalać plan opieki nad chorym będzie koordynator terapii, czyli lekarz specjalista w dziedzinie neurologii. Ważna rola przypadnie również asystentowi opieki, którym będzie mogła zostać osoba z wykształceniem medycznym lub absolwent studiów na kierunku zdrowie publiczne. Do jego obowiązków należeć będzie m.in. zbieranie informacji (cyklicznie co 6 miesięcy lub w razie uzasadnionej potrzeby – z inicjatywy pacjenta lub jego opiekunów), pomoc w prowadzeniu dokumentacji medycznej, a także uzgadnianie wizyty u neurologa oraz u innych lekarzy. Co najmniej raz na pół roku chory powinien być zbadany m.in. przez neurologa, okulistę, psychiatrę; będzie też pod opieką lekarza rehabilitacji, fizjoterapeuty, neuropsychologa.
Projekt zakłada, że pilotaż potrwa dwa lata. Liczba pacjentów objętych kompleksową opieką przez jeden ośrodek koordynujący powinna obejmować od 600 do 1200 osób.
Uruchomienie pilotażu zapowiadano jeszcze w zeszłym roku. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król informował wówczas, że resort pracuje nad projektem „Międzyresortowa koordynowana opieka nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym”, który zakłada podział pacjentów na cztery grupy w zależności od stanu fizycznego i psychicznego oraz stopnia zaawansowania choroby. W opiece na poszczególnych etapach rozwoju choroby będą uczestniczyć – poza tymi związanymi z leczeniem – podmioty i organizacje zapewniające opiekę socjalną i społeczną.
Pierwszym etapem wdrożenia programu, obejmującym przede wszystkim terapię pacjentów w grupie trzeciej (chodzi o określone rozpoznania związane z postępem choroby) ma być właśnie opieka koordynowana, realizowana w formie pilotażu, prowadzonego przez NFZ w wybranych ośrodkach.