Prawie 62,7 mln zł więcej trafi na innowacyjne terapie. Resort zdrowia zmienia rozporządzenie w sprawie podziału środków na refundowane leki.
Do konsultacji publicznych skierowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2019 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację. Resort zdrowia publikuje w nim rokrocznie informację, o ile więcej NFZ wyda na leki. Pula na ten cel wynosi nie więcej niż 17 proc. sumy środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.
Planowana w nowelizacji zmiana jest związana z przeznaczeniem części środków z rezerwy ogólnej ujętej w planie NFZ na ten rok na finansowanie leków w ramach nowych programów lekowych.
Jak podkreślono w projekcie, biorąc pod uwagę przedstawioną przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia skorygowaną prognozę zwiększenia w 2019 r. kwoty środków całkowitego budżetu na refundację w porównaniu do roku poprzedniego na poziomie 885,8 mln zł o blisko 288 mln zł, ustalono, że na dotychczas nieobjęte refundacją leki, które nie mają swojego odpowiednika w danym wskazaniu, przeznaczonych zostanie 253,4 mln zł. Pozostałe kwoty nie uległy zmianie. To oznacza, że pula środków przeznaczonych na finansowanie nowych terapii w programach lekowych zwiększy się o blisko 62,7 mln zł – z ponad 190,7 mln zł.
W uzasadnieniu projektu przypomniano, że resort systematycznie rozszerza możliwości leczenia przy użyciu nowoczesnych technologii lekowych – w ramach programów lekowych, refundacji aptecznej oraz katalogu chemioterapii. – Tylko odpowiednie nakłady na refundację leków stanowią rękojmię prawidłowej realizacji ustawy o refundacji oraz wypełnienie jej podstawowych założeń – przekonują jego autorzy. Jednak organizacje reprezentujące pacjentów informowały niedawno o problemach związanych z płaceniem szpitalom za programy lekowe, co skutkuje niewłączeniem chorych do terapii, które – przynajmniej w teorii – są dostępne i refundowane.
Rozporządzenie ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji