Stare druki recept mają być ważne rok dłużej, do kwietnia 2020 r. – przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia, skierowany w piątek do konsultacji.
Reklama

Projekt przedłuża z 12 do 24 miesięcy okres, w którym będą ważne druki recept odpowiadające wzorowi, jaki obowiązywał przed wejściem w życie rozporządzenia z 13 kwietnia 2018 r. dotyczącego recept.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że z przeprowadzonych analiz wynika, iż znaczna część osób uprawnionych do wystawiania recept wciąż dysponuje dużą liczbą druków recept zgodnych z wcześniejszym wzorem i oczekuje umożliwienia wykorzystania tych druków przez dłuższy czas, niż pierwotnie było to przewidziane.

"Niniejsza inicjatywa legislacyjna wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, jak równie powinna pozwolić tym osobom na działania dostosowawcze" – wskazało MZ.

Podniosło też, że niezależnie od powyższego, projektowana zamiana jest przygotowana przede wszystkim z troski o pacjentów, w odniesieniu do których istniało ryzyko, że nie zrealizują otrzymanych recept w aptekach ani punktach aptecznych, i będą zmuszeni do ponownego uzyskania recepty zgodnej z obwiązującymi wymogami.